Titol

Pubilla i Dames d'Honor

Autor

Abraham Guillén Villar

Fons

IP

Categoria

Creences, rituals festius i altres pràctiques

Datació (aproximada)

2017-01-22 00:00:00,2017-01-22 00:00:00

Descriptors geogràfics

Igualada

Descriptors temàtics

Sant AntoniFESTARELIGIOSITAT POPULARgremiIgualadaPubilles