Titol

Cavall amb guarniments

Autor

Abraham Guillén Villar

Fons

IP

Categoria

Creences, rituals festius i altres pràctiques

Datació (aproximada)

Descriptors geogràfics

Igualada

Descriptors temàtics

Sant AntoniFESTARELIGIOSITAT POPULARgremiIgualadaPubilles