Sociabilitats a la Catalunya contemporània. Temps i espais en conflicte
Codi

6

Tipologia

Llibre

Format

En suport físic

Autoria i responsabilitat

Duch, M.; Arnabat, R.; Ferré, X. (Eds.)

Títol

Sociabilitats a la Catalunya contemporània. Temps i espais en conflicte

Peu d'impremta

Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2015

Extensió

571 p.

Idioma/es emprats

Català

Número normalitzat

ISBN: 978-84-9883-772-8

Explicació breu del contingut del document

Aquest volum recull aportacions dels principals estudiosos de l'associacionisme a Catalunya. Abasta els dos darrers segles (XVIII i XIX) per revisar les diverses formalitzacions que pren l'associacionisme català tant a entorns urbans com rurals. Ramon Arnabat hi fa un repàs de les corrents principals d'associacionisme a les comarques del Penedès.

Descriptors IP

Formes de sociabilitat col·lectiva i d'oganització social

Descriptors geogràfics

Sitges