Caramelles

5. Manifestacions musicals i sonores

Producció de l'oli d'oliva al Penedès

1. Activitats productives, processos i tècniques