El conreu de la vinya

1. Activitats productives, processos i tècniques

Caramelles

5. Manifestacions musicals i sonores

El Terrazel

4. Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals

Adoberies i processos de la pell

1. Activitats productives, processos i tècniques

Els Reis d'Igualada

2. Creences, festes, rituals i cerimònies

El Gall del Penedès

1. Activitats productives, processos i tècniques

Els embotits de la Llacuna

6. Salut, alimentació i gastronomia

Carquinyolis i bufats

6. Salut, alimentació i gastronomia

Aigua, estiueigs i salut

6. Salut, alimentació i gastronomia