Titol

Parella passejant per la vila

Autor

Àngels Travé

Fons

IP

Categoria

Tradicions orals, particularitats lingüístiques i formes de comunicació

Datació (aproximada)

2018-06-30 00:00:00,2018-06-30 00:00:00

Descriptors geogràfics

Sitges

Descriptors temàtics

Comunitat