Titol

Sitges Carnaval 2016 - Carrosses El Retiro colla Sabor

Autor

Societat Recreativa El Retiro

Fons

Arxiu Societat Recreativa El Retiro

Categoria

Formes de sociabilitat col·lectiva i d’organització social

Datació (aproximada)

Descriptors geogràfics

SitgesGarraf

Descriptors temàtics

AssociacionismeAteneus