Cercador
Titol Autor Categoria Descriptors geogràfics Descriptors temàtics Datació (aproximada) Fons
Usos medicinals de les plantes. Flor de saüc assecant-se Marc Talavera Salut, alimentació i gastronomia Anoia, l' Plantes 2020-04-01 19:10:12,2021-06-01 19:10:19 IP
Usos medicinals de les plantes. Joan Bacardit amb Hipèric macerant en oli Marc Talavera Salut, alimentació i gastronomia Anoia, l' Plantes 2020-04-01 19:11:49,2020-06-01 19:11:55 IP
Usos medicinals de les plantes. Pepeta de Cal Jordana amb Lliri de Sant Antoni en alcohol Marc Talavera Salut, alimentació i gastronomia Anoia, l' Plantes 2020-04-01 19:13:08,2020-06-01 19:13:15 IP
Usos medicinals de les plantes. Sàlvia abans de florir Marc Talavera Salut, alimentació i gastronomia Anoia, l' Plantes 2020-04-01 19:14:45,2020-06-01 19:14:52 IP
Usos medicinals de les plantes. Salvia rosmarinus Marc Talavera Salut, alimentació i gastronomia Anoia, l' Plantes 2020-04-01 19:16:36,2020-06-01 19:16:45 IP
Usos medicinals de les plantes. Thymus vulgaris Marc Talavera Salut, alimentació i gastronomia Anoia, l' Plantes 2020-04-01 19:18:31,2020-06-01 19:18:39 IP