Elaboració del paper

1. Activitats productives, processos i tècniques

Els aplecs de Dilluns de Pasqua

2. Creences, festes, rituals i cerimònies

Carquinyolis i bufats

6. Salut, alimentació i gastronomia

Aigua, estiueigs i salut

6. Salut, alimentació i gastronomia

Ofici de rajoler, terrissaire i ceramista

1. Activitats productives, processos i tècniques

Aplecs Dilluns de Pasqua. L'entorn des de l'ermita de Foix

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Aplecs Dilluns de Pasqua. L'ermita de Foix

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Aplecs Dilluns de Pasqua. L'ermita de Foix i el paisatge

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Aplecs Dilluns de Pasqua.Detall de l'ermita de Foix

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Aplecs Dilluns de Pasqua. Montserrat i l'ermita de Foix

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)