Elaboració del paper

1. Activitats productives, processos i tècniques

Ofici de rajoler, terrissaire i ceramista

1. Activitats productives, processos i tècniques