Les activitats pesqueres

1. Activitats productives, processos i tècniques

Confraries de Pescadors

7. Formes de sociabilitat col·lectiva i d'organització social

Aigua, estiueigs i salut

6. Salut, alimentació i gastronomia

Ranxos Mariners

6. Salut, alimentació i gastronomia

Festes del Mar

2. Creences, festes, rituals i cerimònies

Ofici de rajoler, terrissaire i ceramista

1. Activitats productives, processos i tècniques