Festes majors d'hivern de Sant Sebastià

2. Creences, festes, rituals i cerimònies

Ofici de rajoler, terrissaire i ceramista

1. Activitats productives, processos i tècniques