Aigua, estiueigs i salut

6. Salut, alimentació i gastronomia

Ofici de rajoler, terrissaire i ceramista

1. Activitats productives, processos i tècniques

Detall d'una llinda

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

El conreu de cereals. Garbes de xeixa al camp

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

El conreu de cereals. Detall blat.

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

El conreu de cereals. Detall varietat forment i xeixa

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

El conreu de cereals. Detall camp segat amb volant

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

El conreu de cereals. Escoplet

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Moja. Apunts històrics

Recursos Documentals