Colles de falcons

4. Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals

Elaboració del paper

1. Activitats productives, processos i tècniques

Aigua, estiueigs i salut

6. Salut, alimentació i gastronomia

Aplecs de primavera i inici de l'estiu

2. Creences, festes, rituals i cerimònies

Ofici de rajoler, terrissaire i ceramista

1. Activitats productives, processos i tècniques

Aplec de Mas Bonans (nau Sanahuja, 2018)

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Font del Prat

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Font Nova. Piera

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Cal Víctor Riu. Casa d'estiueig

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)