Pessebres vivents

4. Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals

Elaboració del paper

1. Activitats productives, processos i tècniques

Aplecs de primavera i inici de l'estiu

2. Creences, festes, rituals i cerimònies

Ofici de rajoler, terrissaire i ceramista

1. Activitats productives, processos i tècniques

Aplec de la Pobla de Claramunt. Enlairada de globus

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Aplec de la Pobla de Claramunt. Ballada de sardanes

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Bòbila. Procés d'enfornar (2)

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Bòbila. Forn

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Bòbila. Argila amassada

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Bòbila. Fang preparat per emplaçar al motlle

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)