Aplecs de primavera i inici de l'estiu

2. Creences, festes, rituals i cerimònies

Verema

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Aplec del Montmell. Sardanes

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)