Ofici de rajoler, terrissaire i ceramista

1. Activitats productives, processos i tècniques

Conreu de la vinya. Cep emparrat

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Conreu de la vinya. Cep empeltat

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Conreu de la vinya. Bancal

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Conreu de la vinya. Bord

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Conreu de la vinya. Borrons

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Conreu de la vinya. Feronomes sexuals

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Conreu de la vinya. Gotims o bagots

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Conreu de la vinya. Restes de sofre

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Col·locació de les borrasses

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)