Festes majors d'hivern de Sant Sebastià

2. Creences, festes, rituals i cerimònies

Aplecs de primavera i inici de l'estiu

2. Creences, festes, rituals i cerimònies

Ofici de rajoler, terrissaire i ceramista

1. Activitats productives, processos i tècniques

Aplec de Sant Joan de la Muntanya

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Aplec de Sant Joan de la Muntanya. Tallant la coca

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)