Conreu de la vinya. Cep emparrat

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Conreu de la vinya. Cep empeltat

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Conreu de la vinya. Bancal

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Conreu de la vinya. Bord

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Conreu de la vinya. Borrons

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Conreu de la vinya. Feronomes sexuals

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Conreu de la vinya. Gotims o bagots

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Conreu de la vinya. Restes de sofre

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Verema

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Verema. Abocar al remolc

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)