Nou web de l’Immaterial Penedès
2021-06-27 20:59:43

Durant els darrers mesos s’ha estat treballant en posar en marxa el nou gestor de continguts i el nou web de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès, Immaterial Penedès. S’hi poden trobar d’una manera intuïtiva les recerques fetes sobre aquest patrimoni a la vegueria Penedès (comarca de l’Alt Penedès, del Baix Penedès, del Garraf i la part meridional de l’Anoia).

El treball de camp per a elaborar l’inventari es basa en la identificació, l’observació i l’enregistrament dels elements, també en entrevistes a persones relacionades amb aquests. El treball es complementa amb la cerca de recursos documentals. Un cop s’ha recollit la informació, les persones investigadors redacten les fitxes i seleccionen el material a incloure. Els recursos documentals i les fitxes són validades per la coordinació del projecte i publicades al web Immaterial Penedès.

A l’apartat Inventari si poden trobar les fitxes d’elements classificades en set categories: Activitats productives, processos i tècniques, en la que hi ha setze fitxes relacionades amb activitats agràries, ramaderes, forestals, de pesca, etc. i en el que s'inclouen els oficis artesans i els coneixements dels sistemes constructius; Creences, festes, rituals i cerimònies, en la que s’hi poden trobar  vint-i-dues fitxes relacionades amb els rituals festius, la natura i el medi; Tradicions orals, particularitats lingüístiques i formes de comunicació en la que hi ha una fitxa de memòria oral de la comunitat gai de Sitges i una altra amb els tocs de campana; Representacions, escenificacions, danses, jocs i esports tradicionals, en la que hi ha vuit fitxes; Manifestacions musicals i sonores, en la que s’hi poden trobar tres fitxes relacionades amb composicions musicals, cants en agrupacions, cors i  instruments tradicionals; Salut, alimentació i gastronomia, en la que hi ha deu fitxes relacionades amb coneixements culinaris, plantes silvestres, elaboració de plats i espais de salut; Formes de sociabilitat col·lectiva i organització social, en la que s’hi troben les fitxes, confraries de pescadors, administradors i pabordes i casals i ateneus.

A l’apartat Recursos documentats s’hi pot trobar la bibliografia i les fotografies relacionades amb els elements inventariats de patrimoni cultural immaterial de la vegueria Penedès.

Actualment, tot i les dificultats provocades per la situació de pandèmia Covid-19, es continua fent recerca per a inventariar més elements del patrimoni cultural immaterial a la vegueria Penedès, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Ramon Muntaner.

 

 

Responsive image