Notícies

L'Institut d'Estudis Penedesencs va presentar els primers treballs de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès, el passat 14 de juny, a la seu de l'Institut d'Estudis Penedesencs de Vilafranca del Penedès, en el marc de les Trobades d'Etnologia i Recerca del programa Cultura Viva de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals.

L'objectiu d'aquestes Trobades d'Etnologia i Recerca és donar a conèixer directament a les comunitats que han estat objecte d’estudi els resultats de les recerques realitzades i que aquestes puguin fer les seves aportacions. També serveixen per enfortir el treball en xarxa entre les diferents entitats del Penedès, per a la realització i difusió de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès.

La presentació va anar càrrec de persones antropòlogues que estan realitzant el treball de camp:  Abraham Guillen, Alice Van den Bogaert, Josep Solé, Montserrat Traver i Núria Araüna, que van explicar alguns dels elements que s'han inventariat des de la vesant antropològica, que estudia l'experiència humana i analitza la manera com ens organitzem els essers humans, tant en les formes, com en el sentit que donem a les coses.

La coordinadora del projecte d'Inventari del Penedès, Àngels Travé, també va explicar que actualment el treball de camp s'està fent amb elements de les categories: Activitats productives, processos i tècniques; Creences, festes, rituals i cerimònies; Manifestacions musicals i sonores; Salut, alimentació i gastronomia;  Formes de sociabilitat col·lectiva i organització social; i Representacions, escenificacions, danses, jocs i esports tradicionals. D'aquesta darrera categoria, no es farà el treball de camp de les danses ja es vincularà amb el "Inventari de Danses Vives de Catalunya" que està realitzant l’Esbart Català de Dansaires (http://dansesvives.cat/). El mateix està previst fer amb els elements de la categoria Tradicions orals, particularitats lingüístiques i formes de comunicació que es treballarà coordinadament amb la secció de l'Institut d'Estudis Penedesencs "El Parlar Penedesenc".

També es va explicar el treball de camp per a inventariar els recursos documentals vinculats a l'Inventari del Penedès que està realitzant Marta Vendrell, que ja ha visitat 28 dels 72 municipis de la vegueria Penedès i ha permès catalogar més de 200 recursos.

La Trobada va acabar amb una breu presentació de la recerca sobre els carquinyolis que es van poder degustar acompanyats de vi i cava, elements gastronòmics del patrimoni cultural immaterial del Penedès.

*Fotografia: Josep Anton Calvet.

El dimarts 30 de maig, a la seu de l'Institut d'Estudis Penedesencs de Vilafranca del Penedès, es va fer la segona reunió de la Taula Institucional de Seguiment del projecte  d'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès, en la que hi són representades les institucions i entitats que impulsen el projecte, l'Institut d'Estudis Penedesencs, la Generalitat de Catalunya i l'Institut Ramon Muntaner i les que li donen suport, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, i els Consells Comarcals de la Vegueria Penedès. La Taula va estar presidida per la cap de Servei de la Direcció General Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals,  Veronica Guarch, en representació del director general, Lluís Puig, que no hi va poder assistir. Van ser presents a la reunió el diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Joan Josep Puigcorbé, el conseller de Cultura del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Raimon Gusi, la gerent del Consell Comarcal, Mila Arcarons, la directora de l'Institut Ramon Muntaner, M. Carme Jiménez i el president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Albert Tubau. Van excusar l'assistència a la reunió, el vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, el conseller de Cultura del Consell Comarcal de l'Anoia, Jordi Barón, la consellera del Consell Comarcal del Baix Penedès, Isabel Obradó i la representant de la Diputació de Tarragona, Marifé Merchán.

Aquesta Taula Institucional té com a funció fer el seguiment de la realització de l’Inventari, aportar opinió, generar suports i vetllar perquè l’Inventari també sigui una eina de futur amb propostes que generin aplicabilitats en benefici del Penedès i el seu desenvolupament.

La coordinadora del projecte d'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès,  Àngels Travé i el coordinador del treball de camp de l'Inventari, Josep Solé, van explicar les tasques i activitats desenvolupades fins aquest moment.  Els treballs de documentació bibliogràfica, s'han catalogat i publicat 227 recursos documentals i s'estan catalogant 91 més. El treball de camp per l'elaboració de les fitxes de l'Inventari, s'han redactat 24 fitxes d'elements i s'està fent el treball de camp de 24 més. L'elaboració de la base de dades de persones informants, s'han visitat 26 dels 72 municipis del Penedès que formen part de l'Inventari i s'han obtingut dades de 157 persones informants que serviran per a realitzar el treball de camp les persones antropòlogues.

A la reunió, es va fer incidència en la difusió del patrimoni cultural immaterial, que es fa en xarxa amb entitats culturals del Penedès, i que s'emmarca en els programes de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Generalitat de Catalunya:  Cultura Viva, Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic, Etnologia en Xarxa i Jornades i Tallers de Memòria Oral.

També es van presentar, per part de la coordinadora del projecte i del coordinador del treball de camp, les propostes a portar a terme aquest any 2017, que es centraran en el treball de camp i en la validació i publicació de les fitxes d'elements de l'Inventari al web  Immaterial Penedès. Al mateix temps, es va remarcar que es continuarà treballant l'aplicabilitat de l'Inventari en les seves diferents vessants, la social, la cultural, l'educativa i la de desenvolupament econòmic.

Al llarg de la reunió, les persones que formen part de la Taula de Seguiment de l'Inventari  van aportar les seves opinions i propostes al projecte d'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès.  

La recerca al voltant del patrimoni marítim del Penedès, que s'està portant a terme des l'Institut d'Estudis Penedesencs, en el marc del projecte d'Inventari del Patrimoni Cultural i  Immaterial del Penedès, va ser presentada en la V Jornada de Recerca Local: patrimoni i història marítima, celebrada el passat dia 3 de desembre, al Museu Marítim de Barcelona.   

A la taula rodona El patrimoni immaterial marítim: alguns exemples registrats en els inventaris, l'investigador i coordinador del treball de camp de l'Inventari del Patrimoni Cultural i Immaterial del Penedès, Josep Solé Armajach, va explicar els elements patrimonials de l'àmbit marítim del Penedès que s'estan inventariant. En concret els coneixements tradicionals de l'activitat pesquera i les confraries de pescadors com a forma d'organització social. En aquesta taula, moderada per M. Carme Jiménez Fernández (directora de l’Institut Ramon Muntaner), també hi vam participar Ingrid Bertomeu Cabrera (Inventari del Patrimoni Cultural i Immaterial de les Terres de l'Ebre) i Jaume Mascaró Pons (president del Consell Científic de l’Institut Menorquí d'Estudis - Inventari del Patrimoni Cultural i Immaterial de Menorca).

Aquesta Jornada estava organitzada pel Museu Marítim de Barcelona, l'Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, amb l’objectiu de ser un punt de trobada i d’intercanvi d’idees i projectes al voltant de la història i la cultura marítimes, així com un marc on copsar l’estat de la qüestió i les línies de futur d’aquesta recerca local.

El passat dijous 27 d'octubre de 2016, a la nova seu de l'Institut d'Estudis Penedesencs a Vilafranca del Penedès, es va fer la primera reunió per a la constitució de la Taula Institucional de seguiment de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès. Aquesta Taula Institucional tindrà com a funció fer el seguiment de la realització de l’Inventari, aportar opinió, generar suports que el facin possible i vetllar perquè l’Inventari també sigui una eina de futur amb propostes que generin aplicabilitats en benefici del Penedès  i el seu desenvolupament.

A la reunió, presidida pel director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Lluís Puig,  hi eren presents la cap de Servei de la Direcció General Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, Veronica Guarch, el conseller de Cultura del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Raimon Gusi, la consellera de Cultura del Consell Comarcal del Baix Penedès, Isabel Obradó i per part del Consell Comarcal del Garraf, el conseller de Cultura, Xavier Grau i la gerent, Mila Arcarons. En representació de la Diputació de Barcelona hi va assistir la gerent dels Serveis de Cultura, Núria Lomas i per part de la Diputació de Tarragona la tècnica de Cultura, Marifé Merchan. Per part de l'Institut d'Estudis Penedesencs hi van assistir la vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs i coordinadora del projecte d'Inventari del PCI del Penedès,  Àngels Travé i el membre de la Junta Directiva i coordinador del treball de camp de l'Inventari, Josep Solé. Van excusar l'assistència a la reunió el president delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona, el conseller de Cultura del Consell Comarcal de l'Anoia i la directora de l'Institut Ramon Muntaner.  

L’Institut d’Estudis Penedesencs iniciava la redacció del projecte d’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès, l'any 2015, un projecte que té les seves arrels en el Llibre Blanc de la Cultura del Penedès i en els posteriors debats sectorials i territorials que es van realitzar.  Aquest projecte enllaça amb el reconeixement de millors pràctiques per part de la UNESCO de la metodologia d’Inventari realitzat al Montseny l'any 2014 i pren com a referència l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre, que s'està realitzant. Aquestes accions i d’altres a l'entorn al patrimoni cultural immaterial compten amb la promoció i suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut Ramon Muntaner.

En aquests moments l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès disposa de les bases tècniques, humanes i econòmiques per poder engegar definitivament el projecte i es el moment de comptar amb un conjunt d’institucions i organismes que han estat i seran fonamentals per a l’assoliment dels objectius marcats. Per aquest motiu es va proposar de constituir una Taula Institucional de seguiment de l’Inventari, presidida pel Lluís Puig, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a la que s'hi ha convidat a formar part a les diferents institucions.

Al llarg de la reunió es van comentar diferents aspectes del projecte d'Inventari i es va proposar presentar aquest projecte als Consells d'Alcaldes de les comarques de l'Anoia, de l'Alt Penedès, del Baix Penedès i del Garraf.

El dia 17 de novembre, a les 7 de la tarda, al Consell Comarcal de l'Alt Penedès, es farà la presentació pública de la realització del projecte d'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès per part del director general de Cultura  Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Lluís Puig, en el marc de les XXVI Jornades d'Estudis Penedesencs.