Notícies

Per a l'elaboració de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès es tindran en compte les consideracions de la Convenció de la UNESCO i les del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Actualment disposem de la Metodologia per a l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial a les reserves de la Biosfera: l'experiència del Montseny. També coneixem les directrius del projecte d'Inventari de Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre. 

A més, podem comptar com a recurs de suport i orientació el Pla Nacional de Salvaguarda de Patrimoni Cultural Immaterial, elaborat des del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de l'Estat espanyol, elaborat amb la participació de les diferents Comunitats Autònomes. 

En termes organitzatius, la Convenció demana i promou la participació del conjunt de la societat en la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, i molt especialment, de les comunitats, grups i individus que mantenen viu aquest patrimoni. Per tant, ens seran útils com a recursos de suport i orientació els arxius de patrimoni etnològic i immaterial, els centres de documentació, les biblioteques, els centres d'estudis i especialment, el Centre de Documentació de Patrimoni Etnològic de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, l'Arxiu de l'IRMU, la Biblioteca de Catalunya i l'Arxiu Nacional de Catalunya. 

Al mateix temps s'estableixen les següents consideracions: 

  • Reconèixer el patrimoni com a pràctica social en constant evolució i transformació. 
  • Prioritzar els elements de la realitat que s'insereixen en una línea de continuïtat social i temporal. Considerar també pràctiques modernes, contemporànies i de recent aparició. 
  • Prioritzar practiques i elements representatius de la cultura identitat de la zona. 
  • Plantejar de manera que en un futur es pugui gestionar aquest patrimoni d'una manera global i com a eina al servei del desenvolupament sostenible. 
  • Reconèixer elements que per la seva rellevància social o natural poden recórrer de forma transversal diferents categories.