Què és l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial i immaterial del Penedes?

L'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès és un projecte d'identificació, documentació, recerca, vitalització i promoció dels elements del patrimoni cultural immaterial que es manifesten al territori penedesenc. El context geogràfic inclou les comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i la part meridional de l'Anoia.

Aquest projecte segueix les directrius de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, que considera que aquest patrimoni immaterial es manifesta en les tradicions i expressions orals, inclosa la llengua com a vehicle del patrimoni cultural immaterial; les arts de l'espectacle; els usos socials, rituals i actes festius; els coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i l'univers; i les tècniques artesanals tradicionals. A més, la UNESCO destaca com una de les mesures de salvaguarda la realització d'inventaris de patrimoni cultural immaterial.

Aquest projecte d'Inventari també planteja implicar a la població en la seva elaboració i retornar la informació obtinguda a la societat, per tal que tingui una utilitat en la potenciació del desenvolupament sostenible, tant a nivell econòmic, com social i cultural. En aquest sentit, la utilitat d'un inventari s'ha d'emmarcar en un procés que inclogui la recerca, la sensibilització, la difusió (també mitjançant les TIC), etc. i d'aquesta manera millorar la transmissió social i la continuïtat d'aquest patrimoni. En el cas del Penedès, l'Inventari del PCI tindrà relació amb els valors del patrimoni cultural, natural, paisatgístic i ambiental del territori i intentarà contribuir al seu manteniment i millora.