Qui som?

Òrgan institucional - Taula Institucional de Seguiment

Aquesta Taula Institucional té com a funció fer el seguiment de la realització de l’Inventari del PCI del Penedès, aportar opinió, generar suports que el facin possible i vetllar perquè l’Inventari també sigui una eina de futur amb propostes que generin aplicabilitats en benefici del Penedès i el seu desenvolupament.

Direcció - Presidència: el director/a general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i president de l'Institut Ramon Muntaner.

Membres (o persones en qui deleguin):

 • Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, cap de Servei.
 • Institut d'Estudis Penedesencs, president/a i director/a executi/va.
 • Consell Comarcal de l'Alt Penedès, conseller/a de Cultura.
 • Consell Comarcal del Baix Penedès, conseller/a de Cultura.
 • Consell Comarcal del Garraf, conseller/a de Cultura.
 • Diputació de Barcelona, president/a delegat/da de Cultura.
 • Diputació de Tarragona, diputat/da de Cultura.
 • Institut Ramon Muntaner, direcció.

* Es podran incorporar d’altres institucions, entitats i organismes, si es considera oportú.

Òrgan gestor

Té la capacitat de prendre decisions en relació a qüestions econòmiques, científiques, metodològiques i de seguiment del projecte. També d'informar del desenvolupament del projecte a la Taula Institucional de Seguiment.

Presidència: el president/a de l'Institut d'Estudis Penedesencs.

Membres:

 • Un representant del Servei de Recerca i Protecció de la DGCPAAC.
 • Una representant de l'Institut Ramon Muntaner.
 • La Directora executiva del projecte d'Inventari del PCI del Penedès.
Coordinació

La tasca de coordinació es responsabilitat de la directora executiva del projecte per tal d'assegurar la transversalitat i comunicació entre les parts participants.

Direcció

La directora executiva de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès (Immaterial Penedès), Àngels Travé Ràfols, és la responsable de gestionar el projecte, del bon funcionament dels grups de treball i de fer de pont entre els diferents òrgans i equips vinculats al projecte.

Coordinació científica

La coordinació científica està formada per Àngels Travé Ràfols, politòloga, Maite Hernández Sahagún, antropòloga i Marta Vendrell Pujadó, llicenciada en Humanitats. Compta amb el suport científic de personal tècnic de l'IRMU i de la DGCPAAC.

Antropòlegs

Persones antropòlogues o d'altres disciplines que elaboren, mitjançant encàrrecs, les fitxes d'elements de patrimoni cultural immaterial. Actualment:

 • Xavier Bayer i Gonzàlez, musicòleg i naturalista.
 • Raimon Casals Canalias (tècnic Inventari de Danses Vives).
 • Maite Hernández Sahagún, antropòloga
 • Abraham Guillén Villar, antropòleg.
 • Montserrat Traver Vives, antropòloga.
Equip de treball

És l'encarregat de dur a terme el gruix de la identificació d'elements del patrimoni cultural immaterial, tant a través de la documentació com del treball de camp. També s'hi podran afegir altres especialistes per a determinades fases o àmbits del treball.

 • Àngels Travé Ràfols, directora executiva del projecte d'Inventari.
 • Maite Hernández Sahagún, antropòloga.
 • Marta Vendrell Pujadó, investigadora de recursos documentals.
Equip de suport

En moments puntuals del projecte caldrà un equip de suport:

 • Especialistes en informàtica.
 • Estudiants en pràctiques.
 • Membres de l'IEP i dels centres d'estudis.
 • Membres de Museus, entitats culturals, etc.
 • Especialistes (documentalistes, lingüistes, musicòlegs...).

(*)L'Institut d'Estudis Penedesencs amb el suport de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura i l'Institut Ramon Muntaner.