El Corpus al Penedès, festa de Corpus de Sitges

2. Creences, festes, rituals i cerimònies

Ofici de rajoler, terrissaire i ceramista

1. Activitats productives, processos i tècniques

Memòria oral de la comunitat gai de Sitges

3. Tradició oral i particularitats lingüístiques