El Corpus al Penedès, festa de Corpus de Sitges

2. Creences, festes, rituals i cerimònies

Memòria oral de la comunitat gai de Sitges

3. Tradició oral i particularitats lingüístiques