Pessebres vivents

4. Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals

L'elaboració de productes pirotècnics al Penedès

1. Activitats productives, processos i tècniques

Pastorets

4. Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals

Cargolada. Parada

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Pa en forma de cargol

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Cargolada a Canyelles

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

El Sac de Gemecs a Catalunya

Recursos Documentals