El conreu de la vinya

1. Activitats productives, processos i tècniques

Caramelles

5. Manifestacions musicals i sonores

Revetlles de Sant Joan

2. Creences, festes, rituals i cerimònies

Adoberies i processos de la pell

1. Activitats productives, processos i tècniques

L'elaboració de productes pirotècnics al Penedès

1. Activitats productives, processos i tècniques

El conreu de l'olivera al Penedès

1. Activitats productives, processos i tècniques

Entrada local social El Retiro

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Sala de cinema El Retiro

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Entrada cinema i jardins El Retiro

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Espai social El Retiro

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)