Colles de falcons

4. Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals

Administradors i Pabordes

7. Formes de sociabilitat col·lectiva i d'organització social

Casals i ateneus al Penedès

7. Formes de sociabilitat col·lectiva i d'organització social

Elaboració del paper

1. Activitats productives, processos i tècniques

Festes majors d'hivern de Sant Sebastià

2. Creences, festes, rituals i cerimònies

Festes de Sant Pau al Penedès

2. Creences, festes, rituals i cerimònies

Els Reis d'Igualada

2. Creences, festes, rituals i cerimònies

Elaboració de la farina

1. Activitats productives, processos i tècniques

Festa Virgen de la Puerta (comunitat peruana)

2. Creences, festes, rituals i cerimònies