Colles de falcons

4. Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals

Elaboració del paper

1. Activitats productives, processos i tècniques

Els Reis d'Igualada

2. Creences, festes, rituals i cerimònies

Pastorets

4. Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals

Torn espolsador (o torn d'espolsar)

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Forma

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Pila holandesa elèctrica

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Formant el full de paper

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Dipositant el full de paper sobre el saial

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)

Desenganxant el full de paper

Inventari / Imatges (Arxiu fotogràfic)