Administradors i Pabordes

7. Formes de sociabilitat col·lectiva i d'organització social

La Festa de la Bicicleta

2. Creences, festes, rituals i cerimònies

El Corpus al Penedès, festa de Corpus de Sitges

2. Creences, festes, rituals i cerimònies

Els embotits de la Llacuna

6. Salut, alimentació i gastronomia

Carquinyolis i bufats

6. Salut, alimentació i gastronomia

Aigua, estiueigs i salut

6. Salut, alimentació i gastronomia

Festes del Mar

2. Creences, festes, rituals i cerimònies

Ofici de rajoler, terrissaire i ceramista

1. Activitats productives, processos i tècniques

Diorames i pessebres

4. Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals